top of page
Oelegem Vaart
DJI_0063 (3).JPG

Langs de vaart

Oelegem (Ranst)

 wonen 

 bouwaanvraag  

In het centrum ontwikkelen we een project van 24 appartementen en 6 starterswoningen 

BOUWHEER: 

Trippp

 

ARCHITECT:

AID architecten

 

INTERIEUR :

Mintjens

HOOFDAANNEMER:

nog te bepalen

 

CLT AANNEMER:

CLT-S

JAAR:
2021 

Doel

 Zeer duurzaam en circulair project realiseren
 

Trippp ontwikkelt dit project op het braakliggend binnengebied met bestemming woongebied in het centrum van Oelegem. Met het oog op onze missie en visie, is bewust gekozen om niet het ganse perceel vol te bouwen.  Niet alleen om voldoende groene ruimte te voorzien maar ook met het oog de buurt zijdelings het contact met het Albertkanaal te laten houden. Hierdoor blijven ook de molen en de pittoreske kerktoren mee deel uitmaken van de beleving en het zicht van op het fietspad op het Albertkanaal. Onderstaande foto illusteert onze benadering. 

2020-12-05_15-36-10.png
2020-12-05_15-48-48.png

Impact op de omgeving 

galerij oelegem vaart

De zone waarop we onze plannen willen realiseren ligt in rode bouwzone. Het beleidsplan Vlaanderen voorziet te focussen op kernverdichting met de bedoeling de open ruimtes buiten de dorpscentra beter te kunnen vrijwaren. Ons project voldoet volledig aan deze doelstellingen. Toch hebben wij begrip voor de ongerustheid van de buurt over de mogelijke impact van dit project. Zoals reeds eerder vermeld hebben we voor een bepaalde doorwaadbaarheid van de site gezorgd. Op die manier houden de naaste buren vanuit hun tuin ook zijdelings contact met het kanaal. 

Bij de vergunningsaanvraag is een verkeersstudie toegevoegd . Deze toont aan dat ons project geen grote impact heeft op de mobiliteit in Oelegem. Bovendien sluiten we goed aan op bestaande fiets-en wandelwegen.Wat later zal hierop terug gekomen worden, wanneer we onze intentie om deelauto's te voorzien in dit project toelichten. Ook dit heeft een postieve impact op de hoeveelheid parkeerplaatsen. 

 

De gekozen bouwwijze met CLT-s, die hieronder verder toegelicht zal worden, heeft een aantal voordelen voor de buurt. Het aantal transporten met bouwmaterialen naar de werf zijn ongeveer 70% minder dan indien we het gebouw in beton zouden optrekken. Bovendien wordt er tijdens het bouwen ook veel minder geluid geproduceerd. Een dergelijk project wordt in principe gebouwd op een periode van 24 tot 36 maanden. Door de snelheid van bouwen met CLT-s is het ons doel om dit op 12 maanden (of sneller) helemaal af te werken. Op die manier kunnen we de hinder tijdens de bouwfase tot een minimum herleiden. 

Duurzaamheid, circulariteit en behoud van groen. 

Ook voor dit project werd besloten zo veel mogelijk te kiezen voor materialen van hernieuwbare oorsprong. Hout heeft ondertussen bewezen een zeer goed alternatief te zijn voor metselwerk en beton. Het ganse project zal gebouwd worden met CLT-s. Door te klikken op deze naam komt u op de site terecht waar u meer info kan vergaren over deze manier van bouwen. Door deze keuze kunnen we stellen dat we wat de dragende constructie betreft we CO2 negatief bouwen. Trippp werkt enkel samen met partners die kunnen aantonen dat het verbruikte hout uit PEFC of FSC gecertifieerde bossen komt. 

Bovendien investeert Trippp samen met de bouwpartners CLT-s en group Mintjens in heraanplanting van bossen. Dit jaar werd opnieuw een plantactie gepland die we doen met de medewerkers van Trippp,  Mintjens en CLT-s. Jammer genoeg heeft dit door de Covid pandemie niet kunnen doorgaan. Maar uitstel is geen afstel. Wij engageren ons om dit van zodra het kan terug op de agenda te plaatsen. Zoals in het verleden maken we hier een familie aangelegenheid van. Hierbij worden de diverse generaties zich bewust van het belang van bomen en de natuur. Ook op de site in Oelegem willen we zo veel mogelijk bomen en andere gewassen bijkomend aanplanten. 

68f2a440-0cca-11e7-b681-dcc0327386fd_ori
forest-1048291_960_720.jpg

Energie: CO2 uitstoot en comfort voor bewoners en de buurt

Dit project zal volledig vrij zijn van het gebruik van fossiele brandstofgen voor de verwarming en sanitair warm water. Er zal geen gas aangelegd worden op de site. Alle nieuwe gebouwen zullen verwarmd, passief gekoeld en van sanitair warm water voorzien worden op basis zo veel mogelijk groene energie. Dit zal op basis van een nieuw revolutionair collectief systeem gebeuren. Dit heeft meerdere voordelen:

  • Geen CO2 uitstoot 

  • Veel lager energiegebruik. ( tot 80% minder)

  • Hoger comfort niveau voor de bewoners. 

  • Meer veilgheid voor de bewoners en de buurt. 

Indien er draagvlak voor zou zijn, zijn wij steeds bereid te bekijken of onze nieuwe installatie opgeschaald kan worden om de buurt van groene enerige te voorzien.

Het is de doelstelling om het project zo veel mogelijk zelf in zijn energie te laten voorzien. Concreet wil dit zeggen dat we maximaal zonne-energie willen benutten. 

koning auto

Parkeerplaatsen en toekomstvisie over koning auto. 

Het is een feit dat er reeds veel auto's van oa de huidige bewoners in de Achterstraat op straat staan. Daarom is het een must te garanderen dat alle auto's die met onze ontwikkeling te maken hebben niet voor extra parkeerbelasting zorgen in de Achterstraat. Daar zijn we ook in geslaagd. 

Vele gezinnen hebben meerdere wagens. Vaak staat één of meerdere van die auto's meer stil dan dat er mee gereden wordt. Met het oog op de toekomst zal de mobiliteit anders ingevuld moeten worden. Vandaag zijn we gewend om zelf één of meerdere auto's te bezitten om onze mobiliteit maximaal te verzekeren. Het zal nog wel een tijdje duren vooraleer we van dit principe volledig afscheid kunnen nemen. Om toch al een eerste stap in de goede richting te zetten zullen we in dit project een aantal deelauto's en deelfietsen te voorzien. Deze zullen bij voorkeur volledig elektrisch of ten minste hybride zijn. Hierdoor zullen we op termijn het aantal auto's kunnen verminderen. Het aantal deelauto's zal mede bepaald worden door het profiel van de nieuwe bewoners. 

Indien er interesse zou zijn van de buurt en bij uitbreiding het ganse centrum van Oelegem, willen we als Trippp zijnde verder onderzoeken of deze faciliteiten ook voor hen aangeboden kunnen worden. Hoe meer we het aantal auto's kunnen reduceren , hoe beter voor het milieu. 

 

Om dezelfde reden gaan we ook geen ondergrondse garage in beton bouwen. De bouwgrond die we wensen te bouwen ligt reeds in een lager gelegen gebied. Door de parking op het gelijkvloers te plaatsen , houden we de optie open om op het moment dat koning auto minder aanwezig zal zijn, deze ruimtes een nieuwe bestemming te geven. 

Het feit dat we geen betonnen kelder gaan plaatsen betekent ook dat we niet of nauwelijks aan bronbemaling moeten doen. Bronbemaling heeft als nadeel dat het tijdens de bouwfase 24/7 moet blijven draaien met mogelijke geluidshinder. Omwonenden van het project waren bezorgd dat de bronbemaling zou kunnen zorgen voor bossterfte op het aanliggende perceel. Aangezien er dus geen klassieke bronbemaling dient te gebeuren, is bij deze de bezorgdheid geadresseerd. 

Verdere informatie en vragen

Ook in de toekomst willen wij open blijven communiceren. Om het verder verspreiden van foute berichten via social media te vermijden, verkiezen wij het debat en de informatieverschaffing niet via deze kanalen te voeren. Wij hebben begrip voor het feit dat men mogelijks vragen kan hebben. Bij deze verzoek ik om uw vragen rechtsreeks aan ons te richten via het mailadres info@trippp.be

bottom of page