top of page
Molenhuis Malle
Molenhuis foto.png

Molenhuis

Malle

 Recreatie/Sport 

 Uitgevoerd 

Twee halfopen bebouwingen die eerst werden geshowcased op de beurs... in Brussel, waarna ze werden gedemonteerd en heropgezet in Brecht. 

BOUWHEER: 

 

ARCHITECT:

 

 

MEUBELS:
Mintjens

HOOFDAANNEMER:

 

ONDERAANNEMER:
CLT-S

JAAR:

Sustainability facts

m3 CLT/houtproducten

ton CO2-uitstoot bij productie en transport

ton CO2 gecapteerd in gebruikte bomen

bomen gebruikt voor dit project

minuten voor de teruggroei van gebruikte bomen in de duurzaam beheerde bossen

dagen constructietijd met 4 mensen

Andere informatie

PDFs met plannen etc...

galerij molenhuis Malle
bottom of page