top of page
Mintjens Arena
mintjens arena render.png

Mintjens Arena

Malle

 Recreatie/Sport 

 In uitvoering 

Twee halfopen bebouwingen die eerst werden geshowcased op de beurs... in Brussel, waarna ze werden gedemonteerd en heropgezet in Brecht. 

BOUWHEER: 

 

ARCHITECT:

 

 

MEUBELS:
Mintjens

HOOFDAANNEMER:

 

ONDERAANNEMER:
CLT-S

JAAR:

Sustainability facts

m3 CLT/houtproducten

ton CO2-uitstoot bij productie en transport

ton CO2 gecapteerd in gebruikte bomen

bomen gebruikt voor dit project

minuten voor de teruggroei van gebruikte bomen in de duurzaam beheerde bossen

dagen constructietijd met 4 mensen

Andere informatie

PDFs met plannen etc...

galerij Mintjens arena
bottom of page